Православный календарь
Рекомендуем посетить
Музыковский Покровский мужской монастырь Херсонской епархии
УПЦ

НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расписание богослужений в Свято-Духовском кафедральном соборе на  ЯНВАРЬ 

 

В Херсонской епархии изданы акафисты:

Пресвятой Богородице во обстоянии и св. Олафу Норвежскому

Пасхальне послання митрополита Херсонського і Таврійського Іоанна боголюбивим пастирям, всечесному чернецтву та всім вірним чадам Херсонської єпархії Української Православної Церкви

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Возлюблені у Христі, дорогі отці, брати і сестри! Від усього серця, з глибини щирої віри звертає нині до нас Свята Православна Церква найголовніше, нестаріюче і переможне благовістя: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував!

Цей пасхальний гімн є нічим іншим, як звісткою оновлення усього живого, яка сьогодні виголошується всюди, і ніщо не здатне утримати Божу благодать: животворчу, вічну, перемагаючу і простір, і час, і навіть саму смерть. "Христос, воскреснувши з мертвих, вже не вмирає, ‒ учить святий апостол Павло, ‒ смерть уже не має над Ним влади"(Рим. 6,9).

Господь наш Ісус Христос проповідував у Своєму Євангелії про те, що Він є "путь, істина, і життя" (Ін. 14,6). Воскресіння ж Христове - це завершення того самого істинного шляху, про який сказав Господь, і який лежав через Голгофу, через вільні страждання і послух волі Божій до останнього подиху. Саме такий шлях спасіння людини від гріха і смерті обрав Творець Всесвіту, бо цей спосіб єдиний, який відповідає безмірній любові Божій, щоб не просто пробачити і виправдати пропащу людину, уражену гріхом, але са́ме зцілити і вилікувати її від цієї недуги. Слово Боже, втілившись, сприймає на Себе всю нашу людську природу, лікує її зсередини Своїм хресним подвигом і здобуває у Своєму славному Воскресінні перемогу над смертю і дияволом.

Таким же самим чином, по тому ж самому прикладу спасіння здійснюється і для кожного з нас: воно неможливе без того шляху, яким пройшов заради нас Спаситель, воно не можливе без любові, без смирення і без самопожертви заради ближніх: "…чашу Мою будете пити, і хрещенням, яким Я хрещусь, будете хреститися". (Мф. 20, 23). І полягає наше спасіння в тому, що наприкінці цього самого шляху ми зможемо, нарешті, з'єднатися зі своїм Спасителем і Іскупителем, Господом Ісусом Христом в тому майбутньому  Вічному  Дні,  відблиски  сяйва  якого, по милості  Божій,  ми маємо можливість бачити і відчувати вже тут, на землі, в торжестві Світлого Христового Воскресіння.

Чому ж ми, і не лише ми, а і сама природа, світиться в ці дні якимось особливим світлом? А тому, що, навіть самі́ не усвідомлюючи цього до кінця, ми на якомусь дуже тонкому, незбагненному нашим розумом рівні душі́ виконуємо найпершу новозаповітню заповідь Спасителя, Який, явившись одразу після Свого воскресіння жінкам мироносицям, сказав їм : "Радуйтеся!" (Мф. 28,9). Ця радість завжди з'являється і живе в душі кожної віруючої людини в пасхальні дні, не дивлячись ні на які проблеми, поневіряння і бі́ди, бо це те єдине, що відриває нас від земного і недосконалого і піднімає до святого і вічного, даючи́ нам сили жити і залишатися людьми навіть в найжахливіші часи.

Ще одні слова, які сказав Спаситель, явившись після Свого воскресіння учням, були: "Мир вам"! (Ін. 20,19). Ці слова, звернені також і до нас, ми чуємо на кожному церковному богослужінні, цими словами ми нерідко вітаємо один одного, але насправді, ці слова Євангелія є одними з найважчих для виконання. Христос звернувся цим мирним вітанням, Сам здійснивши всю його суть на ділі, а ми навіть не замислюємося, як дорого коштує і як складно досягається цей жада́ний мир. Досягти його у відношенні до ближнього можна тільки набувши його в собі, а це означає, що треба навчитися передусім любити і прощати, як це робив Христос, виконавши Собою найвищу і не до кінця збагненну для нас заповідь, яку виголосив у Своїй Нагорній проповіді: "Ви чули, що сказано: люби ближнього твого і ненавидь ворога твого. А Я кажу вам: любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, добро творіть тим, хто нена́видить вас і моліться за тих, хто кривдить вас і гонить, щоб ви були синами Отця вашого Небесного"(Мф. 5,43-45). Але як можна виконати ці слова Христа по відношенню до ворогів, тих, хто проклинає, ненавидить та кривдить нас? Свята Церква вчить, що будь-яка людина, що творить зло, знаходиться в абсолютній омані і подібна до сліпого, що не розуміє тяжкості свого гріха, як про це свідчив Сам Спаситель під час хресних страждань, мо́лячись про тих хто Його розпинав: "Отче! прости їм, бо не знають, що роблять" (Лк. 23,34). Тому Церква закликає молиться про напоумлення таких людей і про пом'якшення їх злих сердець, щоб вони відвернулися від зла і стали на путь покаяння.

У цей смутний і похмурий час важких випробувань для нашої Вітчизни, належить і нам, вірним Української Православної Церкви, нинішню пасхальну радість з'єднати з молитвою, яка є найсильніша зброя проти зла. Наш Божественний Учитель дав нам у Своєму Євангелії прості істини, якою має бути ця молитва Небесному Отцю: про пришестя Його Царства, про настання Його волі, про прощення, і про визволення від лукавого.

Також належить нам нинішню пасхальну радість з'єднати зі справами милосердя по відношенню до наших ближніх, що втратили в ці дні дах, їжу, одяг і багато чого іншого, необхідного для життя. Тут перед нами встає ще одна заповідь Спасителя : "Хто просить у тебе - дай" (Мф. 5, 42), бо тільки діла милосердя зможуть показати в нас істинних учнів Христових, які несуть добро і Божу благодать в кожен дім і в кожне серце.

Дорогі отці, брати і сестри! Нехай ці світлі дні Пасхи Христової наповнять радістю наші серця про Воскреслого Спасителя. Нехай зміцнять у вірі в правду Божу і Його Святий Промисел. Сам Господь по молитвах Пречистої  Своєї  Матері нехай надихне нас на молитву про Вітчизну нашу, мир і благоденство нашого народу.

Сам же Бог миру нехай освятить вас Своєю благодатию. (1 Фес.5, 23). Амінь.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС!

ІОАНН

МИТРОПОЛИТ ХЕРСОНСЬКИЙ І ТАВРІЙСЬКИЙ

Пасха Христова

2022 р.

м. Херсон

 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Возлюбленные во Христе, дорогие отцы, братья и сестры! От избытка сердца, из глубины отеческой веры обращает ныне к нам Святая Православная Церковь самое главное, нестареющее и победное благовестие: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!

Этот пасхальный гимн является ничем иным, как вестью обновления всего живого, которая сегодня возглашается повсюду, и ничто не способно удержать Божию благодать: живительную, вечную, побеждающую и пространство, и время, и даже саму смерть. «Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, ‒ учит святой апостол Павел, ‒ смерть уже не имеет над Ним власти» (Рим. 6,9).

Господь наш Иисус Христос проповедовал в Своем Евангелии о том, что Он есть «путь, истина, и жизнь» (Ин. 14,6). Воскресение же Христово – это завершение того самого истинного пути, о котором сказал Господь, и который лежал через Голгофу, через вольные страдания и повиновение воли Божией до последнего вздоха. Именно такой путь спасения человека от греха и смерти избрал Творец и Создатель Вселенной, ибо этот способ единственный, который соответствует неизмеримой любви Божией, дабы не просто простить и оправдать падшего человека, пораженного грехом, но именно исцелить и уврачевать его от этого недуга. Слово Божие, воплотившись, воспринимает на Себя всю нашу человеческую природу, врачует ее изнутри Своим крестным подвигом и одерживает в Своем славном Воскресении победу над смертью и диаволом.

Таким же самым образом, по тому же самому примеру спасение совершается и для каждого из нас: оно невозможно без того пути, которым прошел ради нас Спаситель, оно не возможно без любви, без смирения и без самопожертвования ради ближних: «…чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься…» (Мф. 20, 23). И заключается наше спасение в том, что в конце этого самого пути мы сможем, наконец, соединиться со своим Спасителем и Искупителем, Господом Иисусом Христом в том будущем Вечном Дне, о́тблески сияния которого, по милости Божией, мы имеем возможность видеть и ощущать уже здесь, на земле, в торжестве Светлого Христова Воскресения.

Почему же мы, и не только мы, а и сама природа, светится в эти дни каким-то особенным светом? А потому, что, даже сами не осознавая этого до конца, мы на каком-то очень тонком, непостижимом нашему уму уровне души́, исполняем самую первую новозаветную заповедь Спасителя, Который, явившись впервые после Своего воскресения женам мироносицам, сказал им: «Радуйтесь!» (Мф. 28,9). Эта радость всегда появляется и живет в душе каждого верующего человека в пасхальные дни, не смотря ни какие проблемы, лишения и бе́ды, ибо это то единственное, что отрывает нас от земного и несовершенного и поднимает к святому и вечному, давая нам силы жить и оставаться людьми даже в самое ужасное время.

Еще одни слова, которые произнес Спаситель, явившись по Своем воскресении ученикам, было приветствие: «Мир вам!» (Ин. 20,19). Эти слова, обращенные также и к нам, мы слышим на каждом церковном богослужении, этими словами мы нередко приветствуем друг друга, но на самом деле, эти слова Евангелия являются одними из самых трудных для исполнения. Христос произнес это мирное приветствие, Сам совершив всю его суть на деле, а мы даже не задумываемся, как дорого сто́ит и как сложно достигается этот вожделенный мир. Достигнуть его в отношении с ближними можно только обретя́ его внутри себя, а это значит, что нужно научиться прежде всего любить и прощать, как это сделал Христос, исполнив Собою самую высокую и не до конца постижимую для нас заповедь, которую провозгласил в Своей Нагорной проповеди: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: люби́те врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного» (Мф. 5,43-45). Но как можно исполнить эти слова Христовы по отношению к врагам, проклинающим, ненавидящим и обижающим нас? Святая Церковь учит, что любой человек, творящий зло, находится в абсолютном заблуждении и подобен слепцу, не понимающему тяжести своего греха, как об этом свидетельствовал Сам Спаситель во время крестных страданий, молясь о тех кто Его распинал: “Отче! прости им, ибо не ведают, что творят” (Лк. 23,34). Поэтому Церковь призывает молится о вразумлении таких людей и о смягчении их злых сердец, чтобы они обратились от зла на путь покаяния.

В это смутное и мрачное время тяжелейших испытаний для нашего Отечества, надлежит и нам, верным Украинской Православной Церкви, нынешнюю пасхальную радость соединить с молитвой, которая есть самое сильное оружие против зла. Наш Божественный Учитель преподал в Евангелии простые истины, каковой должна быть эта молитва Небесному Отцу: о пришествии Его Царствия, о наступлении Его воли, о прощении, и об избавлении от лукавого.

Также надлежит нам нынешнюю пасхальную радость соединить и с делами милосердия по отношению к нашим ближним, лишившимся в эти дни крова, еды, одежды и многого другого, необходимого для жизни. Здесь перед нами встает еще одна заповедь Спасителя: «Просящему у тебя дай» (Мф. 5, 42), ибо только дела милосердия смогут показать в нас истинных учеников Христовых, которые несут добро и Божию благодать в каждый дом и в каждое сердце.

Дорогие отцы, братия и сестры! Пусть эти светлые дни Пасхи Христовой наполнят радостью наши сердца о Воскресшем Спасителе. Пусть укрепят в вере в правду Божию и Его Святой Промысел. Сам Господь по молитвам Пречистой Своей Матери да вдохновит нас на молитву об Отечестве нашем, мире и благоденствии нашего народа.

Сам же Бог мира да освятит вас Своей благодатию и человеколюбием (1 Фес.5, 23). Аминь.

 ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ИОАНН

МИТРОПОЛИТ ХЕРСОНСКИЙ И ТАВРИЧЕСКИЙ

Пасха Христова

2022 г.

г. Херсон

 

 

 

Опубликована: 23.04.2022