Православный календарь
Рекомендуем посетить
Музыковский Покровский мужской монастырь Херсонской епархии
УПЦ

НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расписание богослужений в Свято-Духовском кафедральном соборе на  ЯНВАРЬ 

 

 

 

 

 

Рождественское послание 2016

 

І, прийшовши, благовіствував мир вам... (Еф. 2, 17). 

Знову в тиші Віфлеємської променистої ночі ми чуємо всесвітню ангельську пісню «Слава в вишніх Богу, і на землі мир, в людях благовоління», яка наново приводить наші з вами серця в благодатний трепет. Зливаючись в радості в єдиний акорд з сонмом небесних Ангелів, ми підносимо хвалу Тому, Хто «нас ради людей і нашого ради спасіння» зійшов з небес на грішну землю.

З небесної висоти Всемилостивий Отець посилає «Сина Свого Єдинородного, щоб всякий віруючий в Нього не загинув, але мав життя вічне» (Ін. 3, 16). Ось де жертва, ось де всеперемагаюча любов! «Народ, що ходить у пітьмі, побачив світло велике, і тим, що живуть у краю тіні смертної, засяяло світло» (Іс. 9, 2). Серед ангельського славослів'я чує Бог і людський стогін. Рабство і насильство панували серед людей. Здавалося, що світ приходить до кінця. І раптом язичницький морок невігластва і злобної помсти поступається Божественному Світлу. Приходить «повнота часу...» (Гал. 4, 4). Преображаюча сила Предвічного Немовляти принесла мир на землю. Людство примирилося з Богом, почавши нову християнську епоху в історії, еру, яка похитнула вікові порядки язичницького світу і показала благодать та істину (Ін. 1, 14). Приклад найвищої любові явлений на землі, Христос лежить у яслах, з'єднуючи небесне і земне (Кол. 1, 20), і звертається до нас: «Мир Мій даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше» (Ін. 14, 27). Але що ще потрібно людині, коли Сам Бог – «Бог Кріпкий, Володар, Начальник світу» заповідує мир? Невже тисячолітні болісні очікування Месії не навчили людину, а любов народженого Христа Спасителя не надихає на подвиг відповідної любові до Нього та ближніх?

Що може бути жахливіше такої духовної сліпоти? Вічне прагнуть підпорядкувати тимчасовому, Небесне – земному, Святе – грішному. Щодня ллється кров невинних людей. Ми стаємо свідками страшних світових потрясінь, терористичних актів, політичних інтриг, ворожнечі й конфліктів. Не припиняються бойові дії і на сході нашої країни.

Де ж той мир, про який співали Ангели в ніч Різдва Христового? Здається, що не було і немає його на землі. Але Він – «Сонце Правди» (Мал. 4, 2) і носій істинного миру вселяє надію в наші серця. Його мир не залежить від зовнішніх обставин, а дається через очищення людського сердця. І всяке розділення, що є наслідком гріха, припиняється там, де починається життя з Богом, життя в Його правді.

Милістю Божою ми пережили ще один непростий рік. Поділяючи скорботи з співвітчизниками, які позбавлені даху і втратили рідних і близьких, херсонська єпархія Української Православної Церкви, в лиці духовенства і пастви, свідчить про свою молитовну підтримку і, звичайно ж, надає посильну допомогу нужденним. Бог там, де любов і співчуття. Його яслам немає місця в суспільстві ненависті і байдужості. Навколо Богонемовляти Христа ми з упевненістю свідчимо: всяка перемога зла в історії лише тимчасова і уявна. «Не бійтеся, бо я сповіщаю вам велику радість, яка буде всім людям: бо нині народився вам у місті Давидовому Спаситель, Який є Христос Господь» (Лк. 2, 10-11).

Возлюблені у Господі всечесні отці, ченці та черниці, дорогі брати і сестри! Сердечно вітаю вас з великим і радісним святом Різдва Христового і Новоліттям, і прошу всіляко зберігати в собі дарований нам Богом мир! Син Божий, Котрий втілився, нехай дарує всім обтяженим життєвими спокусами терпіння і благодатну силу, здоров'я і благополуччя! «Утішайтеся надією; в скорботах будьте терпеливі, в молитві постійні» (Рим. 12, 12).

«Благаємо Тебе, Господи: мир державі нашій даруй, Церкві Твоїй і всім людям землі нашої» (з молитви про мир в Україні).

+ ІОАНН,

МИТРОПОЛИТ ХЕРСОНСЬКИЙ

І ТАВРІЙСЬКИЙ

Різдво Христове

2015/2016 р.

м. Херсон

 

И, придя, благовествовал мир вам… (Еф. 2, 17)

Вновь тишина и безмолвие Вифлеемской лучезарной ночи оглашает нас всемирной ангельской песнью «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение», заново приводя наши с вами сердца в радостный трепет. Сливаясь в ликовании в единый аккорд с сонмом небесных Ангелов, мы возносим хвалу Тому, Кто «нас ради человек и нашего ради спасения» сошел с небес на грешную землю.

С небесной высоты Всемилостивый Отец посылает «Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16). Вот где жертва, вот где всепобеждающая любовь! «Народ, ходящий во тьме, увидел свет великий, и живущим в стране и тени смертной воссиял свет» (Ис. 9, 2). Среди ангельских славословий слышит Бог и человеческий стон. Рабство и насилие господствовали среди людей. Казалось, что мир приходит к концу. И вдруг языческий мрак невежества и злобной мести отступает перед Божественном Светом. Приходит «полнота времени…» (Гал. 4, 4). Преображающая сила Предвечного Младенца принесла мир на землю. Человечество примирилось с Богом, начав новую христианскую эпоху в истории, эру, поколебавшую до основания вековые устои языческого мира и явившую благодать и истину (Ин. 1, 14). Пример высшей любви явлен на земле. Христос лежит в яслях, соединяя Небесное и земное (Кол. 1, 20), и обращается к нам: «Мир Мой даю вам. Да не устрашается сердце ваше» (Ин. 14, 27). Но что еще нужно человеку, когда Сам Бог – «Бог Крепок, Властитель, Начальник мира» заповедует мир? Неужели тысячелетние мучительные ожидания Мессии не научили человека, а любовь родившегося Христа Спасителя не вдохновляет на подвиг ответной любви к Нему и ближним?

Что может быть ужаснее такой духовной слепоты? Вечное стремятся подчинить временному, Небесное – земному, Святое – грешному. Каждый день льется кровь невинных людей. Мы становимся свидетелями страшных мировых потрясений, террористических актов, политических интриг, вражды и нестроений. Не прекращаются боевые действия и на востоке нашей страны.

Где же тот мир, который воспевали Ангелы в ночь Рождества Христова? Кажется, что не было и нет его на земле. Но Он – «Солнце Правды» (Мал. 4, 2) и носитель истинного мира вселяет надежду в наши сердца. Его мир не зависит от внешних обстоятельств, а дается через очищение человеческого сердца. И всякое разделение, являющееся следствием греха, прекращается там, где начинается жизнь с Богом, жизнь в Его правде.

Милостью Божией мы пережили еще один непростой год. Разделяя скорби с соотечественниками, лишенными крова и потерявших родных и близких, Херсонская епархия Украинской Православной Церкви, в лице духовенства и паствы, свидетельствует свою молитвенную поддержку и, конечно же, оказывает посильную помощь нуждающимся. Бог там, где любовь и сострадание. Его яслям нет места в обществе ненависти и безразличия. Вокруг Богомладенца Христа мы с уверенностью свидетельствуем: всякая победа зла в истории лишь временная и кажущаяся. «Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк. 2, 10-11).

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, иноки и инокини, дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю вас с великим и радостным праздником Рождества Христова и Новолетием, и прошу всячески хранить в себе дарованный нам Богом мир! Воплотившийся Сын Божий да ниспошлет всем обуреваемым житейскими искушениями терпение и благодатную силу, здравие и благополучие! «Утешайтесь надеждой; в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны» (Рим. 12, 12).

«Молим Тя, Господи: мир державе нашей даруй, Церкви Твоей и всем людям земли нашея» (из молитвы о мире в Украине).

+ ИОАНН,

МИТРОПОЛИТ ХЕРСОНСКИЙ

И ТАВРИЧЕСКИЙ

Рождество Христово

2015/2016 г.

г. Херсон

Опубликована: 16.12.2017