Православный календарь
Рекомендуем посетить
Музыковский Покровский мужской монастырь Херсонской епархии
УПЦ

НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расписание богослужений в Свято-Духовском кафедральном соборе на ДЕКАБРЬ

 

НОЧНЫЕ ЛИТУРГИИ В ДЕКАБРЕ:

в ночь с 10 на 11 (заупокойная) (с пятницы на субботу)

с 21 на 22 (благодарственная) (с вторника на среду)

с 31 на 1 (новогодняя) (с пятницы на субботу)

НАЧАЛО БОГОСЛУЖЕНИЯ В 23:00

 

 

Пасхальне послання митрополита Херсонського і Таврійського Іоанна

Пасхальне послання митрополита Херсонського і Таврійського Іоанна боголюбивим пастирям, всечесному чернецтву та всім вірним чадам Херсонської єпархії Української Православної Церкви

«Воскрес Христос, і радіють Ангели,

Воскрес Христос, і життя торжествує,

Воскрес Христос, і жодного померлого у гробі,

Христос бо повстав із мертвих».

(Слово свт. Іоанна Златоуста у Святий день Пасхи)

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Возлюблені у Христі отці, брати і сестри! По Своїй милості Господь Вседержитель знову сподобив нас зустріти величне торжество життя ‒ Світле Христове Воскресіння, Святу Пасху Христову.

Єдиним серцем і єдиними устами ми дякуємо нашому Небесному Отцю за шлях, який привів нас до цих світлих днів: за домобудівництво спасіння всього роду людського і за стезю життя кожного з нас. Немає слів, щоб висловити в повній мірі радість Христового Воскресіння для людини. Слідом за апостолом ми свідчимо, що всьому світу не вмістити того, що сотворив Ісус (Ін. 21, 25). Розуміючи це, з глибоким трепетом і благоговінням насмілюємося лише невпинно повторювати пасхальний гімн: «Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що у гробах, життя дарував!»

Якщо спробувати зібрати воєдино всю новозавітну проповідь: апостольські діяння і послання, історію і пророцтва, і відшукати там головну думку Євангелія, вона буде полягати у твердженні, що Христос воскрес. Всього два слова! Але премудрим Промислом Божим цього виявляється достатньо, щоб висловити зміст і значення наріжної події буття людства. У своїй стислості ця головна християнська істина доступна будь-якій людині: мудрому і простому, багатому і убогому, старому і молодому. Разом з тим, доступність пасхальної проповіді аж ніяк не означає її поверхневості. Навпаки, це живе серце Нового Завіту неповторною простотою говорить про своє богоодкровенне начало, яскраво свідчить, що її автором може бути тільки Бог ‒ премудрий і простий за природою. «Сповіщаю вам, браття, ‒ проголошує апостол Павел, ‒ що Євангеліє, яке я благовістив, не є людським, бо і я прийняв його і навчився не від людини, але через одкровення Ісуса Христа» (Гал. 1, 11).

Благовістя, що Христос воскрес, вміщає в себе всю історію людства. У ньому відгукується скорбота про Адама і Єву, позбавлених раю. Тут же розкривається історія віри богообраного народу. Поруч і сподівання пророків, і жертва патріархів, і надія старозавітних праведників. Священна історія Нового Завіту також вміщується в пасхальному привітанні, гармонійно довершуючи повноту Божого Одкровення втіленням Слова, Ісусом Христом (Гал. 4, 4). Насамкінець, у переможному християнському гімні про Воскресіння бачимо і суть всієї християнської віри: «смерть, ворожа сила, приступає до видимого Адама, але стикається з Богом і поступається перемогою» (свт. Григорій Богослов. Слово 39). Достойно великого подиву і благоговіння, як Господь явив все Одкровення в двох словах пасхальної проповіді. «О, глибина багатства і премудрості і розуму Божого!» (Рим. 11:33), ‒ не приховуємо ми свого подиву разом зі святим апостолом, розмірковуючи про тайну нашого спасіння.

Хранителем цієї тайни Господь сподобив бути кожного з нас, дорогі отці, брати і сестри. Так само, як і усіх православних християн, Він учинив і нас бути рівночесними переможцями над смертю. «Мир залишаю вам, мир Мій даю вам» (Ін. 14, 27), ‒ сказав наш Божественний Учитель під час Своєї останньої бесіди з апостолами. Цей мир ‒ Утішитель, Святий Дух ‒ апостоли успадкували від Христа, передали Церкві, доручили своїм наступникам ‒ і той самий мир сягає нас крізь товщу віків. Ми знаємо, що це Джерело духовне ніколи не ви́черпається, що Свята Церква встоїть перед лицем усіх бід і негараздів, що навіть «ворота пекла її не здолають» (Мф. 16, 18). Від нас же потрібна лише віра і вірність Христовій Церкві ‒ Єдиній, Святій, Соборній і Апостольській, аби сприйняти безодню милосердя Божого, яка міститься в пасхальному привітанні, що «Христос воскрес із мертвих» (1 Кор. 15, 20).

Дорогі отці, брати і сестри! Ще й ще раз вітаю всіх вас зі Славним Воскресінням Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа! Закликаю на кожного Боже благословіння з молитвою, щоб благодать Пасхи Христової щедро сповнила ваші серця, надала сили і терпіння стояти в вірі і триматися материнського лона Української Православної Церкви. Нехай Господь посилає всім здоров'я, а також духовну й тілесну кріпость.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС!

 

митрополит Херсонський і Таврійський

 

Пасха Христова

2021 р.

м. Херсон

 

«Воскресе Христос, и радуются Ангели,

Воскресе Христос, и жизнь жительствует,

Воскресе Христос, и мертвый ни един во гробе,

Христос бо востав от мертвых"

(Слово свт. Иоанна Златоуста во Святой день Пасхи)

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Возлюбленные во Христе отцы, братья и сестры! По Своей милости Господь Вседержитель вновь сподобил нас встретить великое торжество жизни ‒ Светлое Христово Воскресение, Святую Пасху Христову.

Единым сердцем и едиными устами мы благодарим нашего Небесного Отца за путь, который привел нас к этим светлым дням: за домостроительство спасения всего рода человеческого и за жизненную стезю каждого из нас. Нет слов, чтобы выразить в полной мере радость Христова Воскресения для человека. Вслед за апостолом мы свидетельствуем, что всему миру не вместить того, что сотворил Иисус (Ин. 21, 25). Понимая это, с глубоким трепетом и благоговением дерзаем лишь неустанно повторять пасхальный гимн: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!»

Если попытаться собрать воедино всю новозаветную проповедь: апостольские деяния и послания, историю и пророчества, и отыскать там главную мысль Евангелия, она будет заключаться в утверждении, что Христос воскрес. Всего два слова! Но премудрым Промыслом Божиим этого оказывается достаточно, чтобы выразить содержание и значение краеугольного события бытия человечества. В своей краткости эта главная христианская истина доступна любому человеку: мудрому и простому, богатому и убогому, старому и молодому. Вместе с тем доступность пасхальной проповеди отнюдь не означает ее поверхностности. Наоборот, это живое сердце Нового Завета неповторимой простотой говорит о своем богооткровенном начале, ярко свидетельствует, что ее автором может быть только Бог ‒ премудрый и простой по естеству. «Возвещаю вам, братия, ‒ восклицает апостол Павел, ‒ что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа» (Гал. 1, 11-12).

Благовестие, что Христос воскрес, вмещает в себя всю историю человечества. В нем отзывается скорбь об Адаме и Еве, лишенных рая. Здесь же раскрывается история веры богоизбранного народа. Тут и чаяние пророков, и жертва патриархов, и надежда ветхозаветных праведников. Священная история Нового Завета также вмещается в пасхальном приветствии, гармонично довершая полноту Божия Откровения воплощением Слова, Иисусом Христом (Гал. 4, 4). Наконец, в победном христианском гимне о Воскресении видим и суть всей христианской веры: «смерть, вражеская сила, приступает к видимому Адаму, но сталкивается с Богом и уступает победу» (свт. Григорий Богослов. Слово 39). Достойно великого удивления и благоговения, как Господь явил все Откровение в двух словах пасхальной проповеди. «О, бездна богатства и премудрости и ве́дения Божия!» (Рим. 11, 33), ‒ восхищаемся мы вместе со святым апостолом, размышляя о тайне нашего спасения.

Хранителем этой тайны Господь сподобил быть каждого из нас, дорогие отцы, братья и сестры. Равно, как и всех православных христиан, Он соделал и нас быть равночестными победителями над смертью. «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам» (Ин. 14, 27), ‒ сказал наш Божественный Учитель во время Своей последней беседы с апостолами. Этот мир ‒ Утешитель, Святой Дух ‒ апостолы унаследовали от Христа, передали Церкви, сообщили своим преемникам ‒ и тот же мир достигает нас сквозь толщу времен. Мы знаем, что этот Источник духовный никогда не иссякнет, что Святая Церковь устоит перед лицом всех бурь и невзгод, что сами «врата ада ее не одолеют» (Мф. 16, 18). От нас же требуется лишь вера и верность Христовой Церкви ‒ Единой, Святой, Соборной и Апостольской, чтобы воспринять бездну милосердия Божия, которая хранится в пасхальном приветствии, что «Христос воскрес из мертвых» (1 Кор. 15, 20).

Дорогие отцы, братия и сестры! Еще и еще раз приветствую всех вас со Славным Воскресением Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа! Призываю на каждого Божие благословение с молитвой, чтобы благодать Пасхи Христовой обильно исполнила ваши сердца, придала силы и терпения стоять в вере и держаться материнского лона Украинской Православной Церкви. Пусть Господь ниспосылает всем здравие, а также духовную и телесную крепость.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

 

митрополит Херсонский и Таврический

 

Пасха Христова 

2021 г.

г. Херсон

Пасхальне послання митрополита Херсонського і Таврійського Іоанна

Опубликована: 01.05.2021