Православный календарь
Рекомендуем посетить
Музыковский Покровский мужской монастырь Херсонской епархии
УПЦ

НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расписание богослужений в Свято-Духовском кафедральном соборе на  ЯНВАРЬ 

 

В Херсонской епархии изданы акафисты:

Пресвятой Богородице во обстоянии и св. Олафу Норвежскому

Пасхальное послание 2013

 

 

«Воскрес Христос – і життя торжествує!» (Свт. Іоанн Златоуст)

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Які дорогі ці два слова для кожної віруючої людини! Вони вселяють в наші серця впевненість в тому, що ми не покинуті, що з нами Бог, Який дарує нам вічне життя. Немає більшої радості для кожного з нас, ніж Пасхальна радість! В прощальній бесіді зі Своїми учениками Ісус Христос казав їм, що після Його Воскресіння «радітиме серце ваше і радості вашої ніхто не відбере від вас» (Ін. 16: 22).

Воскресіння Христове є запорукою нашого майбутнього воскресіння. Подібно тому, як сонячні весняні промені звільняють землю від скутої мерзлоти і з року в рік пробуджують її до торжества життя, так і Божественна Тайна Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа звільняє рід людський від пут духовної смерті оновленням віри в загальне воскресіння. «Хто вірує в Мене, - говорить Господь, - той має життя вічне … і Я воскрешу його в останній день» (Ін. 6:47, 54).

Христос Спаситель у смерті і в Воскресінні Своєму обновив нашу людську природу і зробив її здатною прийняти вічне життя в Царстві Небесному. Святитель Іоанн Златоуст у своєму пасхальному слові говорить: «Воскрес Христос - і жодного мертвого нема у гробі, бо Христос, воскресши з мертвих, поклав початок воскресінню всіх померлих» (Слово святого Іоанна Златоуста на Пасху). Він перший воскрес, як Глава, а потім воскреснуть і всі члени Його – ті, що вірують в Нього і мають у собі животворний Дух Його (1 Кор. 15: 21-23). По слову святителя Афанасія Великого, Господь «здобув перемогу над смертю… а нас воскресив разом із Собою, перемігши окови смерті і дарувавши замість прокляття благословіння, замість печалі – радість, замість смутку – пасхальне торжество».

Воскресіння Христове, Пасха – «визволення від скорботи», протягом віків переповнює душі вірних священним трепетом і високим почуттям, вражаючи розум величчю подвигу Христа і вселяючи в серця мир, спокій і благоговійне захоплення. Світло Христового Воскресіння, як колись так і тепер, осяює людські серця, проганяючи з них темряву невідання і недосконалості. В цьому світлі ми пізнаємо милість і любов Всещедрого Бога до роду людського, Який «так полюбив світ, що віддав і Сина Свого Єдинородного, щоб усякий, хто вірує в Нього не загинув, а мав життя вічне» (Ін.3:16).

Улюблені у Господі отці, брати і сестри! Щиро вітаю всіх вас з радісним святом Воскресіння Христового! В цю світлу Пасхальну ніч піднесімо до Переможця смерті і пекла свої молитви про мир у всьому світі, про єдність і торжество Православ’я, за нашу Богохраниму Вітчизну, благаючи у Господа мудрості правителям і народу нашому з вірою в те, що Господь допоможе всім нам жертовною працею здолати всі негаразди і випробування.

У ці світлі дні, мої улюблені, наша пасхальна радість не мала би своєї благодатної повноти, коли б ми забули про свій священний обов’язок – турботу про немічних і знедолених, про страждаючих і пригноблених, про принижених і скривджених. До турботи про таких закликає нас Воскреслий із мертвих Спаситель. Тому несімо радість Воскресіння Христового всім, хто потребує нашої опіки. Наша турбота про ближніх є найкращим свідченням нашої віри, яка закликає нас бути милосердними до всіх.

У ці Пасхальні дні благаймо Воскреслого Христа Життєдавця, щоб Він з великої Своєї любові та милосердя удостоїв нас святкувати Пасху вічну, спасенну і по закінченні днів наших «у невечірньому дні Його Царства» з усіма святими – людьми, що догодили Йому.

Благодать Воскреслого Господа нашого Ісуса Христа нехай перебуває з усіма вами!

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС!

 

+ ІОАНН, АРХІЄПИСКОП ХЕРСОНСЬКИЙ І ТАВРІЙСЬКИЙ

Пасха Христова

2013р.

м. Херсон

 

«Воскресе Христос – и жизнь жительствует!»

(Свт. Иоанн Златоуст) ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Как дороги эти два слова для каждого верующего человека! Они вселяют в наши сердца уверенность в том, что мы не покинуты, что с нами Бог, Который дарует нам вечную жизнь. Нет большей радости для каждого из нас, чем Пасхальная радость! В прощальной беседе со Своими учениками Иисус Христос говорил им, что после Его Воскресения «возрадуется сердце ваше и радости вашей никто не отнимет от вас» (Ин. 16:22).

Воскресение Христово является залогом нашего будущего воскресения. Подобно тому, как солнечные весенние лучи освобождают землю от сковывающего ее холода и из года в год пробуждают ее к торжеству жизни, так и Божественная Тайна Воскресения Господа нашего Иисуса Христа освобождает род человеческий от оков духовной смерти обновлением веры в общее воскресение. «Верующий в Меня, - говорит Господь, - имеет жизнь вечную… и Я воскрешу его в последний день» (Ин. 6:47, 54).

Христос Спаситель в смерти и в Воскресении Своем обновил нашу человеческую природу, соделав её способной принять вечную жизнь в Царствии Небесном. Святитель Иоанн Златоуст в своем пасхальном слове говорит: «Воскресе Христос – и мертвый ни един во гробе. Христос бо, восстав от мертвых, начаток усопших бысть» (Слово Огласительное святого Иоанна Златоуста на Пасху). Он первый воскрес, как Глава, а потом воскреснут и все члены Его, - верующие в Него и имеющие в себе животворный Дух Его (1 Кор. 15:21-23). По слову святителя Афанасия Великого, Господь «достиг победы над смертью... а нас воскресил купно с Собою, разрешив узы смерти и даровав вместо клятвы благословение, вместо печали - радость, вместо сетования - пасхальное торжество».

Воскресение Христово, Пасха – «избавление скорби», на протяжении веков переполняет души верных священным трепетом и высоким чувством, изумляя разум величием подвига Христа и вселяя в сердца мир, покой и благоговейный восторг. Свет Христова Воскресения, как когда-то, так и теперь, освещает человеческие сердца, изгоняя из них тьму неведения и несовершенства. В этом свете мы познаем милость и любовь Всещедрого Бога к роду человеческому, Который «так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).

Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры! Сердечно поздравляю всех вас с радостным праздником Воскресения Христова! В эту светлую пасхальную ночь вознесем к Победителю смерти и ада свои молитвы о мире всего мира, о единстве и торжестве Православия, о нашей Богохранимей Отчизне, испрашивая у Господа мудрости правителям и народу нашему с верой в то, что Господь поможет всем нам самоотверженным трудом преодолеть все невзгоды и испытания.

В эти светлые дни, мои возлюбленные, наша пасхальная радость не имела бы своей благодатной полноты, если бы мы забыли о свей священной обязанности – заботе о немощных и обездоленных, о страждущих и угнетенных, об униженных и обиженных. К заботе о таких призывает нас Воскресший из мертвых Спаситель. Поэтому понесем радость Воскресения Христова всем, кто нуждается в нашей опеке. Наша забота о близких является наилучшим свидетельством нашей веры, призывающей нас быть милосердными ко всем.

В эти Пасхальные дни будем умолять Воскресшего Христа Жизнодавца, чтобы Он по великой Своей любви и милосердию удостоил нас праздновать Пасху вечную, спасительную и по окончании дней наших «в невечернем дне Царствия Своего» со всеми святыми – людьми, угодившими Ему.

Благодать Воскресшего Господа нашего Иисуса Христа да пребывает со всеми вами!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

 

+ ИОАНН, АРХИЕПИСКОП ХЕРСОНСКИЙ И ТАВРИЧЕСКИЙ

Пасха Христова

2013 г.

г. Херсон

 

Опубликована: 06.10.2016