Православный календарь
Рекомендуем посетить
Музыковский Покровский мужской монастырь Херсонской епархии
УПЦ

НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расписание богослужений в Свято-Духовском кафедральном соборе на  ЯНВАРЬ 

 

В Херсонской епархии изданы акафисты:

Пресвятой Богородице во обстоянии и св. Олафу Норвежскому

Пасхальное послание 2016

                                                                                                                   

                                               «Я є воскресіння і життя; віруючий в Мене, хоч і помре, оживе.

                                                І кожен, хто живе і вірує в Мене, не помре повік» (Ін. 11, 25-26)

 

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

 

Ці вічні, живі слова великоднього вітання, що підбадьорюють свідомість та вселяють невичерпну радість в серця, ми звертаємо один до одного в світлосяйну ніч Христового Воскресіння! Саме радість цих слів і допомагає нам жити серед усіх потрясінь і хвиль ворожнечі й всесвітнього розбрату. Для нас вони – притулок і захист, опора для тих, хто потерпає серед негараздів віку цього і шукає блаженства й радості віку майбутнього. Це гімн тріумфу Христа над земними пристрастями, і вже цієї радості ніхто не відніме від нас!

Безневинно засуджений, змучений і розп'ятий Спаситель світу воскресає з мертвих. Чого боятися людству, якщо смерть переможена? «Христос воскрес із мертвих, первенець серед померлих!» (1 Кор. 15, 20). Він силою Свого Божества перемагає те, що найбільше лякало людину. Безсумнівно, страх цей не зовсім минув, але тепер все інакше, бо «…прощення від гробу засяяло! Ніхто нехай не боїться смерті, - говорить святитель Іоанн Златоуст, - бо визволила нас Спасова смерть! Воскрес Христос, і радіють Ангели! Воскрес Христос, і життя торжествує!» (Слово Огласительне на Святу Пасху).

Наше сучасне життя складно назвати торжеством. Стільки горя навколо нас! Воєнні дії в нашій країні, тероризм і страшні кровопролиття по всьому світу, переслідування християн, невизначеність і політико-економічна нестабільність, глобальна криза буквально в усіх сферах життя. У чому ж проблема наших негараздів і безладь? Можливо, не там і не те шукаємо? Святитель Інокентій, архієпископ Херсонський і Таврійський наставляє нас: «Браття, якщо ми в думках, почуттях і діях своїх будемо постійно висловлювати образ нашого Господа, то цим самим без сперечань, без зусиль загородимо уста всім ворогам». А Його образ – це образ миру, любові, лагідності й смирення. І першими словами Воскреслого Життєдавця було вітання миру: «Мир вам!» (Лк. 24, 36). Якщо стоятимемо непохитно у відданості Христу й дотриманні Його заповідей, то наше життя дійсно зміниться. Якщо мирські надії гірко обманюють нас, слід пам'ятати, що надія на Бога ніколи не знає краху і не обманює. Хто з послідовників Господа був впевнений у Його воскресінні, коли бачили Божественного Страждальця у крайньому приниженні? Хоча багато з них і розбіглися в страху, все ж знайшлися ті, хто йшов до кінця. І в нагороду за свою віру й ревність вони удостоїлися першими приєднатися до сонму Ангелів, котрі славословлять Воскресіння Христове біля Живоносного Гробу.

«Радійте!» - говорить Спаситель, звертаючись до жон-мироносиць. Несказанною радістю переповнені сьогодні й наші серця. Світлосяйні промені нового безсмертного життя надихають усіх, хто йде за Воскреслим Володарем світу.

«Я прийшов для того, щоб мали життя, і з достатком мали!» - (Ін. 10, 10). Христос – наше життя і в Ньому наша радість! «Я знову побачу вас, і зрадіє серце ваше, і радості вашої ніхто не відбере від вас» (Ін. 16, 22).

Возлюблені у Господі всечесні отці, брати і сестри! Сердечно вітаю всіх вас з радісним святом Воскресіння Христового! «Пасха, Господня Пасха! Пасха всечесна нам засяяла!» (Стихири Пасхи). У ці світлі великодні дні бажаю всім справжньої духовної радості! «Радуйтесь завжди в Господі; і ще кажу: радуйтесь» (Флп. 4,4). Воскреслий Спаситель нехай пошле мир і довголіття всім вам, вашим рідним і близьким, нехай спасе й збереже нашу рідну Херсонську землю й усю Україну!

Благодать Воскреслого Господа нашого Ісуса Христа нехай перебуває з усіма вами!

 

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС!

 

+ ІОАНН,

МИТРОПОЛИТ ХЕРСОНСЬКИЙ І ТАВРІЙСЬКИЙ

 

Пасха Христова

2016 р.

м. Херсон

 

 

                                  «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет.

                                   И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек» (Ин. 11, 25-26)

 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

 

Эти вечные, живые слова пасхального приветствия, бодрящие сознание и вселяющие неиссякаемую радость в сердца, мы обращаем друг к другу в светозарную ночь Христова Воскресения! Именно радость этих слов и помогает нам жить среди всех потрясений и волн вражды и всемирной распри. Для нас они – убежище и приют, опора для страждущих среди бурь века сего и для ищущих блаженства и радости века будущего. Это гимн триумфа Христова над земными страстями, и уж этой радости никто не отнимет от нас!

Невинно осужденный, измученный и распятый Спаситель мира воскресает из мертвых. Чего бояться человечеству, если смерть побеждена? «Христос воста от мертвых начаток умершим бысть!» (1 Кор. 15, 20). Он силой Своего Божества побеждает то, что больше всего пугало человека. Несомненно, страх этот не совсем прошел, но теперь всё иначе, потому что «…прощение от гроба возсия! Никтоже да убоится смерти, – говорит святитель Иоанн Златоуст, – свободи бо нас Спасова смерть! Воскресе Христос, и радуются Ангелы! Воскресе Христос, и жизнь жительствует!» (Слово Огласительное на Святую Пасху).

Нашу современную жизнь сложно назвать торжеством. Сколько горя вокруг нас! Военные действия в нашей стране, терроризм и страшные кровопролития по всему миру, преследование христиан, неопределенность и политико-экономическая нестабильность, глобальный кризис буквально во всех сферах жизни. В чём же проблема наших нестроений и неурядиц? Возможно, не там и не то ищем? Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический наставляет нас: «Братие, если мы в мыслях, чувствах и деяниях своих будем постоянно выражать образ нашего Господа, то этим самым без споров, без труда заградим уста всем врагам». А Его образ – это образ мира, любви, кротости и смирения. И первыми словами Воскресшего Жизнодавца было приветствие мира: «Мир вам!» (Лк. 24, 36). Если не будем колебаться в преданности Христу, в следовании Его заповедям, то жизнь станет совсем иной. Если мирские надежды горестно обманывают нас, следует помнить, что надежда на Бога никогда не терпит крах и не обманывает. Кто из последователей Господа был уверен в Его воскресении, когда видели Божественного Страдальца в крайнем унижении? Хотя многие и разбежались в страхе, все же нашлись те, кто шел до конца. И в награду за свою веру и ревность, они удостоились первыми присоединиться к сонму Ангелов, славословящих Воскресение Христово у Живоносного Гроба.

«Радуйтесь!» – говорит Спаситель, обращаясь к женам-мироносицам. Несказанной радостью переполнены сегодня и наши сердца. Светоносные лучи новой бессмертной жизни вдохновляют всех идущих за Воскресшим Владыкой мира.

«Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» – (Ин. 10:10). Христос – наша жизнь и в Нём наша радость! «Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас» (Ин. 16, 22).

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, братья и сестры! Сердечно поздравляю всех вас с радостным праздником Воскресения Христова! «Пасха, Господня Пасха! Пасха всечестная нам возсия!» (Стихиры Пасхи). В эти светлые пасхальные дни желаю всем подлинной духовной радости! «Радуйтесь всегда в Господе; и ещё говорю: радуйтесь» (Флп. 4,4). Воскресший Спаситель да ниспошлет мир и долгоденствие всем вам, вашим родным и близким, да спасет и сохранит нашу родную Херсонскую землю и всю Украину!

Благодать Воскресшего Господа нашего Иисуса Христа да будет со всеми вами!

 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС!

 

+ ИОАНН,

МИТРОПОЛИТ ХЕРСОНСКИЙ И ТАВРИЧЕСКИЙ

 

Пасха Христова

2016 г.

г. Херсон

Опубликована: 24.02.2023