Православный календарь
Рекомендуем посетить
Музыковский Покровский мужской монастырь Херсонской епархии
УПЦ

НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расписание богослужений в Свято-Духовском кафедральном соборе на  ЯНВАРЬ 

 

В Херсонской епархии изданы акафисты:

Пресвятой Богородице во обстоянии и св. Олафу Норвежскому

Пасхальное послание 2018

 

 

                                «Прийшов Ісус ... і став посеред учнів і каже до них: Мир вам!»

                                                                                                                            (Ін. 20, 26)

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Знову величні великодні піснеспіви наповнюють священним трепетом наші серця. Завершенням акту найбільшої Божественної Любові до людства, звершеного на Голгофському Жертовнику, є Воскресіння Христа – вінець спасительного Його подвигу, виправдання всієї християнської віри, основа сподівань. «Якщо Христос не воскрес, то марна віра ваша: ви ще в гріхах ваших» (1 Кор. 15, 17).

Переживши жах і невимовну скорботу при спогляданні хресних мук улюбленого Вчителя, апостоли і жони-мироносиці сподобляються великої звістки про перемогу життя над смертю. Скорбота закінчується невимовною радістю; сумніви і розгубленість вирішуються пізнанням істини; невір’я розсіялося і замінилося твердою свідомою вірою в Сина Божого, Який воскрес із мертвих.

Люди, яких апостол іменує такими «що не мають надії» (1 Сол. 4, 13), девізом яких було «будемо їсти й пити, бо завтра помремо!» (1 Кор. 15, 32), знайшли цю надію в сьогоднішньому великодньому привітанні: «Христос Воскрес!»

Скільки втішного і радісного є в цих словах! У них ми висловлюємо всю сутність нашої віри і непохитність нашої надії на Господа. Він воскрес для нашої радості в нескінченних віках. «Ніхто хай не плаче над своїми гріхами, бо з гробу всім нам прощення засяяло», – говорить святитель Іоанн Златоуст. Своєю смертю Христос перемагає не тільки гріх. «Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що у гробах, життя дарував». Переможені всі вороги людського спасіння, переможений і найстрашніший останній ворог – смерть, тому що «Бог смерті не створював і не радіє з погибелі тих, хто живе, бо Він створив все для буття» (Премудр. 1, 13-14). І хоча смерть ще забирає в могилу свої жертви, але це явище тимчасове. «Царює пекло над родом людським, але не вічно» (6-я пісня канону Великої Суботи).

Ми згадуємо не тільки світлу історичну подію, але святкуємо велику таємницю майбутнього оновлення, загального воскресіння. Преподобний Феодор Студит зауважує: «Тут Пасха буває один день і проходить, а та безперервна є Пасха, де немає хвороби, печалі і зітхання, де радість і втіха вічні, де голос святкуючих і лики торжествуючих і бачення Завждисущного Світла, де блаженна урочистість Христова і повна вічних благ трапеза, і пиття нове». Саме до цього духовного оновлення, очищення від усякої скверни і примирення з Богом і ближніми знову закликає нас Церква. «Нині спасіння світові, видимому і невидимому! Христос з мертвих, підносьтеся з Ним і ви; Христос у славі Своїй, приходьте і ви; Христос із гробу, звільняйтеся від уз гріха! Відкриваються врата пекла, знищується смерть, відкладається давній Адам, постає Новий: отже, хто у Христі нове творіння (2 Кор. 5, 17); оновлюйтеся!» закликає святитель Григорій Богослов. Нове життя у Христі заповідує: «Старайтесь мати мир з усіма» (Євр. 12, 14); «Перебувайте в мирі з усіма людьми» (Рим. 12, 18); «Будьте в мирі між собою» (1 Сол. 5, 13). Йдучи на вільні страждання, Господь наш говорить у Своїй прощальній бесіді з учнями: «Мир залишаю вам, мир Мій даю вам; не так, як світ дає, Я даю вам» (Ін. 14, 27). Світ земний дає земне, старе, марне, а Господь дає небесне, благодатне і вічне.

Зі страхом і біллю дивимося ми на все більш прогресуючі гасла прояву злоби і сатанинської ненависті. Руйнуються міцні основи миру, а вчорашні союзники стають ворогами. Продовжує литися людська кров, обагряючи, в тому числі і нашу Українську землю. Виходячи з ясних вказівок Слова Божого, не можна допускати і думки, щоб християнин перебував на боці підбурювачів ворожнечі і військових дій. Церква закликає людство до миру, в ім'я любові до Бога і ближніх, що відкуплені безцінною Кров'ю Христа Спасителя.

Мир з Богом, мир зі своєю совістю, мир з ближнім – ось той мир, про який говорив колись пророк Ісайя, про який співали хори Небесних Сил, мир, який проповідував Своїм учням воскреслий Христос (Ін. 20, 19, 21, 26) .

Возлюблені у Господі всечесні отці, брати і сестри! Сердечно вітаю всіх вас зі світлоносним днем Воскресіння Христового, Пасхою великою, Пасхою вірних, Пасхою, що двері райські нам відчиняє, Пасхою Божою спасительною! Радіючи Христу Воскреслому, ми повинні сповнитися готовності протистояти гріху і пороку, злобі і неприязні. Подолавши рутинність пекельної безжиттєвості, Спаситель світу дає нам ці сили, що преображують Божественною любов'ю все наше життя. «Радійте, удосконалюйтесь, утішайтеся, будьте однодумні, мирні, і Бог любові й миру буде з вами» (2 Кор. 13, 11).

 

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС!

 

+ Іоанн

МИТРОПОЛИТ ХЕРСОНСЬКИЙ І ТАВРІЙСЬКИЙ 

 

Пасха Христова

2018 р.

м. Херсон

 

 

 

                                «Прииде Иисус… и ста посреде ученик и глагола им: мир вам!»

                                                                                                                             (Ин. 20, 26)

 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Вновь восторженные пасхальные песнопения приводят в священный трепет наши сердца. Завершением акта величайшей Божественной Любви к человечеству, совершенного на Голгофском Жертвеннике, является Воскресение Христа – венец искупительного Его подвига, оправдание всей христианской веры, основа упований. «Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших» (1 Кор. 15, 17).

Пережив ужас и невыразимую скорбь при созерцании крестных мук возлюбленного Учителя, апостолы и жены-мироносицы сподобляются великой вести о победе жизни над смертью. Скорбь заканчивается несказанной радостью; сомнения и недоумения разрешаются познанием истины; неверие рассеялось и заменилось твердой сознательной верой в Сына Божия, воскресшего из мертвых.

Люди, которых апостол именует «не имеющими надежды» (1 Фес. 4, 13), девизом которых было «станем есть и пить, ибо завтра умрем!» (1 Кор. 15, 32), обрели эту надежду в сегодняшнем пасхальном приветствии: «Христос Воскресе!»

Сколько отрадного и радостного заключается в этих словах! В них мы выражаем всю сущность нашей веры, всю крепость и непоколебимость нашей надежды на Господа. Он воскрес для нашей радости в бесконечных веках. «Никто не плач о грехах своих, ибо из гроба всем нам воссияло прощение», – говорит святитель Иоанн Златоуст. Своей смертью Христос побеждает не только грех. «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». Побеждены все враги человеческого спасения, побежден и самый страшный последний враг – смерть, потому что «Бог смерти не сотворил и не радуется погибели живущих, ибо Он создал все для бытия» (Прем. 1, 13-14). И хотя смерть еще уносит в могилу свои жертвы, но это явление временное. «Царствует ад, но не вечнует над родом человеческим» (6-я песнь канона Великой Субботы).

Мы вспоминаем не только светлое историческое событие, но празднуем великую тайну грядущего обновления, всеобщего воскресения. Преподобный Феодор Студит замечает: «Здесь Пасха побудет один день и проходит, а та непрестающая есть Пасха, откуда отбеже болезнь, печаль и воздыхание, где радость, веселие и утешение вечное, где глас празднующих и лики торжествующих, и Света Присносущного видение, где блаженный пир Христов и полная вечных благ трапеза, и питие новое». Именно к этому духовному обновлению, очищению от всякой нечистоты и примирению с Богом и ближними вновь призывает нас Церковь. «Ныне спасение миру, видимому и невидимому! Христос из мертвых, восстаните с Ним и вы; Христос во славе Своей, восходите и вы; Христос из гроба, освобождайтесь от уз греха! Отверзаются врата ада, истребляется смерть, отлагается ветхий Адам, совершается Новый: аще кто во Христе – новая тварь (2 Кор. 5, 17); обновляйтесь!» – призывает святитель Григорий Богослов. Новая жизнь во Христе предписывает: «Старайтесь иметь мир со всеми» (Евр. 12, 14); «будьте в мире со всеми людьми» (Рим. 12, 18); «будьте в мире между собой» (1 Фес. 5, 13). Идя на вольные страдания, Господь наш говорит в Своей прощальной беседе с учениками: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам» (Ин. 14, 27). Мир земной дает земное, ветхое, бесполезное, а Господь дает горнее, благодатное и вечное.

Со страхом и болью взираем мы на все более прогрессирующие лозунги проявления злобы и сатанинской ненависти. Разрушаются прочные мирные основы, а вчерашние союзники становятся врагами. Продолжает литься человеческая кровь, обагряя, в том числе и нашу Украинскую землю. Исходя из ясных указаний Слова Божия, нельзя допускать и мысли, чтобы христианин находился на стороне поджигателей розни и военных действий. Церковь призывает человечество к миру, во имя любви к Богу и ближнему, искупленному бесценной Кровью Христа Спасителя.

Мир с Богом, мир со своей совестью, мир с ближним – вот тот мир, о котором говорил некогда пророк Исайя, о котором пели хоры Небесных Сил, мир, который преподавал Своим ученикам воскресший Христос (Ин. 20, 19, 21, 26).

Возлюбленные о Господе всечестные пастыри, монашествующие, братья и сестры! Сердечно поздравляю всех вас со светоносным днем Воскресения Христова, Пасхой великой, Пасхой верных, Пасхой, двери райские нам отверзающей, Пасхой Божией спасительной! Радуясь о Христе Воскресшем, мы должны исполниться готовности противостоять греху и пороку, злобе и неприязни. Преодолев косность адской безжизненности, Спаситель мира дает нам эти силы, преображающие Божественной любовью всю нашу жизнь. «Радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами» (2 Кор. 13, 11).

 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

 

+ Иоанн

МИРОПОЛИТ ХЕРСОНСКИЙ И ТАВРИЧЕСКИЙ

 

Пасха Христова

2018 г.

г. Херсон 

 

Опубликована: 05.04.2018