Православный календарь
Рекомендуем посетить
Музыковский Покровский мужской монастырь Херсонской епархии
УПЦ

НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расписание богослужений в Свято-Духовском кафедральном соборе на  ЯНВАРЬ 

 

В Херсонской епархии изданы акафисты:

Пресвятой Богородице во обстоянии и св. Олафу Норвежскому

Рождественское послание 2015

 

                                                                                       «Слава в вишніх Богу, і на землі мир,

                                                                                       в людях благовоління!»

                                                                                                                                                        (Лк. 2,17)

Цим славним небесним хвалебним співом знову і знову ми воздаємо славу Спасителю світу, що  зійшов на землю і став людиною. Голос тонучого у гріхах людства досяг своєї межі. Довгі і томливі тисячоліття очікувань обернулися здійсненням пророцтв про народження Месії. Не міг Небесний Отець байдуже спостерігати за тим, як неприродна нахабна смерть викрадає в пекельні глибини вінець Його творіння. «Але коли прийшла повнота часу, Бог послав Сина Свого» (Гал. 4,4)«щоб всякий віруючий в Нього не загинув, але мав життя вічне. Бо не послав Бог Сина Свого в світ, щоб судити світ, а щоб світ був спасений через Нього» (Ін. 3,16-17).

Бог «багато разів і багатьма способами» відкривав Себе і в Старому Завіті (Євр. 1,1). Але якими були ці явлення? У вигляді вогняного стовпа, в громі та блискавці, в знаменнях і чудесах, приводячи в страх і трепет ізраїльський народ. Нині ж Предвічний Бог являється в тиші Вифлеємської печери - у вигляді безпорадного немовляти, що лежить у яслах. Він благовіствує мир усьому людству - мир з Богом. Без Бога миру бути не може, тому що місце Бога тоді займає гріх. А гріх - це завжди розділення, надмірна амбітність, ворожнеча і негаразди. Саме мир посилає Бог, щоб з'єднати земне і небесне. Син Божий відкрив людям, що Бог є любов (Ін. 4,8), оскільки віддав не ангела,  не пророка, але Сина Свого Єдинородного (1 Ін. 4,9). Все земне життя Господа Ісуса Христа показує нам приклад безмежної любові і смиренності. Він Сам стає немовлям, щоб допомогти нам вирости «у міру повного віку Христовго» (Єф. 4,13). Божественний Страждалець зазнав усе сповна, щоб зміцнити і нас в скорботах і випробуваннях. Людський розум не може до кінця осягнути таємницю Боговтілення, ніщо не може зрівнятися з таємницею Еммануїла. «Велика благочестя тайна: Бог явився у плоті!»   (1 Тим. 3,16).

«З нами Бог, розумійте, народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог» (Іс. 7, 18-19). А з нами Він тому, що саме для нашого спасіння Він зійшов на землю. Наш Спаситель і Відкупитель з нами. І це значить, що нам нічого боятися в цьому земному житті. «Якщо Бог за нас, хто проти нас?» - говорить апостол Павел (Рим. 8,31).

Нині ці слова як ніколи надихають наші віруючі серця. Минулий рік став воістину випробуванням нашої віри і надії. Страшні події охопили нашу державу. Безліч загиблих і поранених змушують багато чого переосмислити і поглянути на світ інакше. Всі ті люди, що позбавлені сьогодні даху над головою та засобів до існування, спонукають нас згадати євангельський глас: «Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть» (Мф. 5,7).

Українська Православна Церква активно бере участь у наданні допомоги нужденним і закликає всіх людей доброї волі показати таку необхідну сьогодні «єдність духу в союзі миру» (Єф. 4,3)«Мир Мій залишаю вам, мир Мій даю вам. Хай не тривожиться серце ваше» (Ін. 14,27). Кожен з нас покликаний стати джерелом цього миру. З гарячою молитвою за невинно вбитих, постраждалих і всіх тих, хто захищає нашу землю, ми звертаємося сьогодні до Богонемовляти Христа: «Нехай прийдуть до нас часи мирні, і по щедротам Твоїм милостиво прийми молитву нашу» (молитва преп. Єфрема Сиріна про повернення мирних часів). Ми молимося про припинення розділення і чвар серед народів нашої країни і віримо, що Христос-Немовля знайде Собі ясла і в тих серцях, які, на превеликий жаль, сьогодні ще оповиті холодністю і нечутливістю, терням самолюбства, ненависті, заздрості, злоби, ворожнечі, лукавства та інших беззаконь (з молитви про мир в Україні). Адже Спаситель прийшов для кожного з нас, щоб все наповнити Своєю добротою, даруючи мирні і премирні блага нашому боголюбивому народу.

Возлюблені у Господі всечесні отці, іноки та інокині, дорогі брати і сестри! Сердечно вітаю всіх вас з великою і світоспасенною радістю Різдва Христового і Новоліттям! У ці дні особливо хочеться побажати миру, оскільки на те Христос і народився, щоб принести мир і спасіння на землю. Миру Божого і всеперемагаючої любові нашій рідній Херсонщині, усьому народу соборної України! Теплота Віфлеємської зірки нехай назавжди зберігається в наших душах, а радість від зустрічі з преславним таїнством втілення Сина Божого нехай вселить у нас надію, яка «не засоромить»   (Рим. 5,5).

«Мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі»(Флп. 4,7).

 

+ ІОАНН,

АРХІЄПИСКОП ХЕРСОНСЬКИЙ І ТАВРІЙСЬКИЙ

 

Різдво Христове

2014/2015

м. Херсон

 

 

                                                                                                   «Слава в вышних Богу, и на земли мир,

                                                                                                   в человецех благоволение!»

                                                                                                                                                         (Лк. 2,17)

Этим славным небесным хвалебным восклицанием вновь и вновь мы воздаем славу нисшедшему на землю вочеловечившемуся Спасителю мира. Вопль погрязшего во грехах человечества достиг своего предела. Долгие и томительные тысячелетия ожиданий обратились исполнением пророчеств о рождении Мессии. Не мог Небесный Отец безразлично наблюдать за тем, как неестественная наглая смерть похищает в адские глубины венец Его творения. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего» (Гал. 4,4),«дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.  Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него» (Ин. 3,16-17).

Бог «многократно и многообразно» открывал Себя и в Ветхом Завете (Евр. 1,1).  Но каким были эти явления? В виде огненного столпа, в громе и молнии, в знамениях и чудесах, приводя в страх и трепет израильский народ. Ныне же Предвечный Бог является в тишине Вифлеемской пещеры - в виде беспомощного младенца, лежащего в яслях. Он благовествует мир всему человечеству – мир с Богом. Без Бога мира быть не может, потому что место Бога тогда занимает грех. А грех – это всегда разделения, чрезмерная амбициозность, вражда и нестроения. Именно мир посылает Бог, чтобы соединить земное и небесное. Сын Божий открыл людям, что Бог есть любовь (Ин. 4,8), поскольку отдал не ангела, не пророка, но Сына Своего Единородного (1 Ин. 4,9). Вся земная жизнь Господа Иисуса Христа  показывает нам пример безграничной любви и смирения. Он Сам стает младенцем, чтобы помочь нам вырасти «в меру полного возраста Христова» (Еф. 4,13). Божественный Страдалец  претерпел всё сполна, чтобы укрепить и нас в скорбях и испытаниях. Человеческий разум не может до конца постигнуть тайну Боговоплощения, ничто не может сравниться с тайной Еммануила. «Велия благочестия тайна: Бог явися во плоти!»       (1 Тим. 3,16).

«С нами Бог, разумейте языцы и покоряйтеся, яко с нами Бог» (Ис. 7, 18-19). А с нами Он потому, что именно для нашего спасения Он сошел на землю. Наш Спаситель и Искупитель с  нами. И это значит, что нам нечего бояться в этой земной жизни. «Если Бог за нас, кто против нас?» - говорит апостол Павел  (Рим. 8, 31).

Ныне эти слова как никогда вдохновляют наши верующие сердца. Прошедший год стал поистине испытанием нашей веры и упования. Страшные события охватили нашу державу. Множество погибших и раненых заставляют многое переосмыслить и взглянуть на мир иначе. Все те люди, которые лишены сегодня крова и средств к существованию, побуждают нас вспомнить евангельский глас: «Блаженни милостивии, яко тии помиловани будут» (Мф. 5, 7).

Украинская Православная Церковь активно принимает участие в оказании помощи нуждающимся, и призывает всех людей доброй воли показать столь необходимое ныне «единство духа в союзе мира» (Еф. 4,3).  «Мир Мой оставляю ваммир Мой даю вам. Да не устрашается сердце ваше»(Ин. 14,27). Каждый из нас призван стать источником этого мира. С горячей молитвой за невинно убиенных, пострадавших и всех защищающих нашу землю мы обращаемся сегодня к Богомладенцу Христу: «Да приидут к нам времена мирные, и по щедротам Твоим милостиво приими молитву нашу» (молитва преп. Ефрема Сирина о возвращении мирных времен). Мы молимся о прекращении разделения и распрей среди народов нашей страны и верим, что Христос-Младенец найдет Себе ясли и в тех сердцах, которые, к великому сожалению, сегодня еще окутаны холодностью и бесчувствием, тернием самолюбия, ненависти, зависти, злобы, вражды, лукавства и прочих беззаконий (из молитвы о мире в Украине). Ведь Спаситель пришел для каждого из нас, чтобы  всё наполнить Своей благостью, даруя мирная и премирная благая нашему боголюбивому народу.

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, иноки и инокини, дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю всех вас с великой и мироспасительной радостью Рождества Христова и Новолетием! В эти дни особенно хочется пожелать мира, поскольку на то Христос и родился, чтобы принести мир и спасение на землю. Мира Божия и всепобеждающей любви нашей родной Херсонщине, всему народу соборной Украины! Теплота Вифлеемской звезды пусть навсегда сохраняется в наших душах, а радость от соприкосновения  с  преславным таинством воплощения Сына Божия да вселит в нас надежду, которая «не постыжает» (Рим. 5,5).

«Мир Божий, который превыше всякого ума, да соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» (Флп. 4,7).

+ИОАНН,

АРХИЕПИСКОП ХЕРСОНСКИЙ И ТАВРИЧЕСКИЙ

 

Рождество Христово

2014/2015

г. Херсон

Опубликована: 06.10.2016