Православный календарь
Рекомендуем посетить
Музыковский Покровский мужской монастырь Херсонской епархии
УПЦ

НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расписание богослужений в Свято-Духовском кафедральном соборе на  ЯНВАРЬ 

 

В Херсонской епархии изданы акафисты:

Пресвятой Богородице во обстоянии и св. Олафу Норвежскому

Рождественское послание 2017

 

                                                                 «Милість вам і мир і любов нехай помножаться»

                                                                                                                                      (Іуд. 1, 2)

 

Дорога і радісна кожному християнському серцю рятівна подія Різдва Христового, від якої нас відділяє більше двох тисяч років, знову переживається Православною Церквою, як ніби вона відбувається сьогодні. Слухаючи євангельське благовістя і розмірковуючи над великою тайною Боговтілення, ми відкриваємо для себе «багатство милосердя, лагідності і довготерпіння Божого» (Рим. 2, 4). Бог прощає все і йде нам назустріч. Син Божий сходить до людей, щоб кожен з нас міг поєднатися з Ним. Віруюче серце переживає всерадісну звістку про пришестя у світ Бога і Спасителя, про примирення земного і Небесного, про початок нової епохи в житті людей, «бо з'явилась благодать Божа, спасенна для всіх людей» (Тит. 2, 11). Колись позахмарне і нереальне стає очевидністю. Незбагненне для нас і безмежне самоприниження Божества. В убогому вертепі – Всюдисущий обмежується місцем; Всезнаючий – по дитячому не відає; Слово Отче, яке сповіщало через пророків, – стає безголосним. Там, у Віфлеємі, Всемогутній – сповивається; Всеоживляючий – годується молоком Пречистої Діви;  Святий Кріпкий і Всесильний по Божеству – стає немічним заради нашого спасіння.

Різдво Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа – це свято миру і Божої любові. Святитель Григорій Неокесарійський вигукує: «Можна лише дивуватися, споглядаючи дивне Народження, бо перемагається єства чин і звичайні закони речей. Нові чудеса вражають мене страхом. Старий днями став Немовлям, щоб зробити людей дітьми Божими. Перебуваючий у славі на Небесах, заради любові до людей, спочиває в яслах безсловесних тварин».

А що ж людина? Який буде наш крок у відповідь народженому Спасителю світу? Святитель Ігнатій (Брянчанінов) зауважує: «Якщо ти думаєш, що любиш Бога, а в твоєму серці живе неприємне ставлення хоча б до однієї людини, то ти – в лютому самообмані». Древній же подвижник преподобний Антоній Великий говорить:  «Від ближнього залежить і життя, і смерть душі. Шануючи брата – знаходимо Бога; спокушаючи брата –  грішимо проти Христа». Тільки любов діяльна і жертовна, любов, яка «довготерпить, милосердствує, не заздрить, не вихваляється, не пишається, не безчинствує, не шукає свого, не гнівається, не замислює зла, не радіє з неправди, але радується істині, усе покриває, всьому вірить, всього сподівається, все терпить» (1 Кор. 13, 4-7), тільки вона здатна зробити нас дітьми «Бога любові і миру» (2 Кор. 13, 11).

Христос не просто прийшов, Він зійшов на землю з миром і великою любов'ю. І як би важко не було нам сьогодні, нам ставиться в обов'язок цей крок любові до Бога і ближніх, інакше світ приречений на загибель. Це запорука нашого загального добробуту вже тут на землі, і головне – нашого спасіння. Саме в сьогоднішній радісний день, перед Віфлеємською печерою, ми маємо заглянути у власне серце. Якщо в ньому коріниться самолюбство, ненависть, заздрість, злість, ворожнеча і лукавство, то ми все ще залишаємося у темряві язичництва. Син Божий «є мир наш, Котрий створив з обох одне і зруйнував перегороду, яка стояла посередині, скасувавши ворожнечу...  І, прийшовши, Він благовістив нам мир, далеким і близьким» (Еф. 2, 14-17).

Страшні кровопролиття, непорозуміння і нетерпимість, політична нестабільність і інтриганство, соціальна нерівноправність на тлі загальної світової пасивності перед обличчям зла знову затьмарили непростий минулий рік. А Богонемовля Христос чекає від нас рішення: чи впустимо ми Його мир у наше серце. Будемо пам'ятати, що ніякі зовнішні проблеми цього суєтного світу не можуть порушити мир Христовий, який має кожна людина, яка вірує і виконує заповіді Божі, і кожен грішник, який істинно кається.

Від усього серця, з любов'ю у Христі вітаю всіх вас, всечесні отці, чернецтво і боголюбиві брати і сестри, зі святом Різдва Христового і з Новим роком благості Господньої! Молитовно бажаю вам доброго здоров'я, мирного життя, благодатних успіхів у всіх благих починаннях і нескінченної радості у Втілившомуся Господі Ісусі! Нехай Він осяє всіх нас Віфлеємською радістю, благословляючи Херсонську землю і всю нашу Батьківщину в наступаючому році дарами Своїх невичерпних милостей!

«Слава у вишніх Богу, і на землі мир, в людях благовоління!» (Лк. 2, 17).

 

                                                                                                     + ІОАНН

                                                                                                      МИТРОПОЛИТ ХЕРСОНСЬКИЙ

                                                                                                      І ТАВРІЙСЬКИЙ

 

Різдво Христове

2016/2017 р.

м. Херсон

 

 

                                                                         «Милость вам и мир и любовь да умножатся»

                                                                                                                                        (Иуд. 1, 2)

 

Дорогое и радостное каждому христианскому сердцу мироспасительное событие Рождества Христова, от которого нас отделяет более двух тысяч лет, вновь переживается Православной Церковью, как будто оно совершается сегодня. Внимая евангельскому благовестию и размышляя над великой тайной Боговоплощения, мы открываем для себя «богатство благости, кротости и долготерпения Божия» (Рим. 2, 4). Бог прощает все и идет к нам навстречу. Сын Божий снисходит к людям, чтобы каждый из нас мог воссоединиться с Ним. Переживает верующее сердце всерадостную весть о пришествии в мир Бога и Спасителя, о примирении земного и Небесного, о начале новой эпохи в жизни людей, «ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков» (Тит. 2, 11). Некогда заоблачное и нереальное становится очевидностью. Непостижимо для нас и безграничное самоуничижение Божества. В убогом вертепе – Вездесущий ограничивается местом; Всеведущий – младенчески не ведает; Слово Отчее, глаголавшее через пророков, – становится безгласным. Там, в Вифлееме, Всемогущий – пеленается; Всеоживляющий – питается млеком Пречистой Девы; Святый Крепкий и Всесильный по Божеству – немощствует ради нашего спасения. 

Рождество Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа – это праздник мира и Божией любви. Святитель Григорий Неокесарийский восклицает: «Дивиться лишь можно, созерцая дивное Рождение, ибо побеждается естества чин и обычные законы вещей. Новые чудеса поражают меня страхом. Ветхий денми стал Младенцем, чтобы сделать людей чадами Божиими. Седящий в славе на Небесах, ради любви к людям, покоится в яслях бессловесных животных».

А что же человек? Каков наш ответный шаг родившемуся Спасителю мира? Святитель Игнатий (Брянчанинов) замечает: «Если ты думаешь, что любишь Бога, а в сердце твоем живет неприятное отношение хотя бы к одному человеку, то ты – в горестном самообольщении». Древний же подвижник преподобный Антоний Великий говорит: «От ближнего зависит и жизнь, и смерть души. Приобретая брата – приобретаем Бога; соблазняя брата – грешим против Христа». Только любовь деятельная и жертвенная, любовь, которая «долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1 Кор. 13, 4-7), только она способна сделать нас детьми «Бога любви и мира» (2 Кор. 13, 11).

Христос не просто пришел, Он сошел на землю с миром и великой любовью. И как бы тяжело не было нам сегодня, нам вменяется в обязанность этот ответный шаг любви к Богу и ближним, иначе мир обречен на погибель. Это залог нашего всеобщего благополучия уже здесь на земле, и главное – нашего спасения. Именно в сегодняшний радостный день, перед Вифлеемской пещерой, нам должно рассмотреть движение собственного сердца. Если в нем коренится самолюбие, ненависть, зависть, злоба, вражда и лукавство, то мы всё еще остаемся во тьме язычества. Сын Божий «есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду… И, придя, благовествовал мир нам, дальним и близким» (Еф. 2, 14-17).

Страшные кровопролития, непонимание и нетерпимость, политическая нестабильность и интриганство, социальное неравноправие на фоне всеобщей мировой пассивности перед лицом зла вновь омрачили прошедший непростой год. А Богомладенец Христос ждет от нас решения: впустим ли мы Его мир в наше сердце? Будем помнить, что никакие внешние треволнения этого суетного мира не могут нарушить мир Христов, который имеет всякий верующий и исполняющий заповеди Божии человек, и всякий истинно кающийся грешник.

От всего сердца, с любовью во Христе поздравляю всех вас, всечестные отцы, монашествующие и боголюбивые братья и сестры, с праздником Рождества Христова и с Новым годом благости Господней! Молитвенно желаю вам доброго здоровья, мирной жизни, благодатных успехов во всех благих начинаниях и нескончаемой радости о Воплотившемся Господе Иисусе! Да осияет Он всех нас радостью Вифлеема и да благословит Херсонскую землю и Отечество наше в наступающем году дарами Своих неисчерпаемых милостей!

«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!» (Лк. 2, 17).

 

                                                                                                        + ИОАНН,

                                                                                                        МИТРОПОЛИТ ХЕРСОНСКИЙ

                                                                                                         И ТАВРИЧЕСКИЙ

 

 

Рождество Христово

2016/2017 г.

г. Херсон

 

 

Опубликована: 16.12.2017